covid-19-village-media_opt
02.11.2020.
Održana sjednica stožera civilne zaštite Grada Senja

Na danas održanoj sjednici Stožera civilne zaštite Grada Senja, članovi stožera su analizirali trenutnu situaciju epidemije korona virusa na području Grada Senja. S obzirom na pojavu većeg broja zaraženih virusom COVID-19 na našem području Stožer je donio odluku temeljem koje će nadležne službe vršiti pojačanu kontrolu poštivanja protuepidemsijkih mjera od strane pravnih i fizičkih osoba, posebice vlasnika ugostiteljskih i drugih objekata u kojima boravi veći broj građana.

Također se apelira na sve stanovnike koji žive na području Grada Senja da se u svrhu suzbijanja mogućnosti širenja epidemije virusa COVID-19 poštuju aktualne mjere i preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a koje se naročito odnose na obvezu nošenja zaštitnih maski, poštivanje socijalne distance, obvezne higijene ruku, dezinfekciju prostora i izbjegavanje okupljanja više osoba u zatvorenim prostorima. Preporuča se osobama da koriste lijepo vrijeme za boravak na otvorenom prostoru.

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA