sENJ_NOVO_MEMO
29.11.2019.
Saziv za 50. Kolegij za 2. prosinca (ponedjeljak) 2019. godine, s početkom u 09:00 sati u Uredu gradonačelnika, Obala dr. Franje Tuđmana 2

Saziv za 50. Kolegij
za 2. prosinca (ponedjeljak) 2019. godine, s početkom u 09:00 sati u Uredu gradonačelnika, Obala dr. Franje Tuđmana 2

Poziv na 50. Kolegij gradonačelnika