connection-4884862_1920 (1)_opt
27.08.2020.
Radno vrijeme ugostiteljski objekata iz kategorije “Barovi” i dalje do 24 sata

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je izmjenu Odluke o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije “Barovi” ( noćni klub, noćni bar, disco-bar, caffe bar i sl.).

Ugostiteljski objekti koji pripadaju u ovu skupinu smiju raditi do 24 sata.

Ova odluka primjenjuje se do 07.rujna 2020. godine.  Molimo sve na koje se ova odluka odnosi da se iste pridržavaju.

1. izmjena Odluke o ograničenju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije Barovi

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA