Memo_pregace_Senj
06.05.2019.
Radni sastanak u sklopu projekta “Zaželi” u Senju – zaposlenicama uručene radne pregače

elementi_1U sklopu projekta „ZAŽELI“, koji se 100% financira sredstvima Europske unije, tj. iz Europskog socijalnog fonda, u prostorijama Grada Senja održan je radni sastanak sa zaposlenim ženama, pripadnicama ciljane skupine. Sastanak se, između ostaloga, odnosio i na dogovor vezan za dodatno obrazovanje i osposobljavanje kroz verificirane programe sukladno s potrebama tržišta rada, a sve kako bi na istom bile konkurentnije.

Tijekom radnoga sastanka zaposlenicama su uručene radne pregače koje će koristiti u radu s krajnjim korisnicima.

Sredstva za kupnju radne odjeće osigurana su iz projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanje žena na području Grada Senja“, kodni broj: UP.02.1.1.05.0207 u okviru Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

pregaca snaslovna

Pregaca_2

 

 

ELEMENTI 2