MEMO_SASTANAK
31.10.2018.
RADNI SASTANAK GRADONAČELNIKA GRADA SENJA SANJINA RUKAVINE I DRŽAVNOGA TAJNIKA U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA DR. SC. KRISTIJANA TURKALJA

31. studenoga 2018. godine održan je radni sastanak gradonačelnika grada Senja Sanjina Rukavine s državnim tajnikom u Ministarstvu pravosuđa dr. sc. Kristijanom Turkaljem i načelnikom Sektora za pravosudnu infrastrukturu Danijelom Žutićem na temu formiranja stalne službe u Senju Općinskog suda u Crikvenici i stanju u kojem se nalazi zgrada suda na adresi Potok 1 u Senju.
Grad Senj i resorno Ministarstvo potpisat će sporazum o sufinanciranju uređenja i sanacije zgrade. Sastanku su nazočili i predsjednik Gradskog vijeća Grada Senja Željko Tomljanović, sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Crikvenici u nastajanju Željko Čubrilo, sutkinja stalne službe u Senju Prekršajnog suda u Rijeci Ankica Šolić Selak i Mislav Bilović, dipl. iur.