Memo_Senj_panorama4
31.10.2017.
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE M. C. NEHAJEVA SENJ PONOVNO POKREĆE INICIJATIVU ZA OSNIVANJEM MUŠKE KLAPE

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE M.C.NEHAJEVA SENJ

ponovno pokreće inicijativu za osnivanjem

 MUŠKE KLAPE

Poznato je da je Grad Senj punih 45 godina vrlo uspješan domaćin SMOTRI KLAPA jednoj od najstarijih klapskih manifestacija na hrvatskom priobalju. Upravo klapska pjesma u ovom drevnom, uskočkom i glagoljaškom Gradu ima vrlo dugu i prepoznatljivu tradiciju.

 

   U tom raspoloženju pozivamo sve zainteresirane, sa ili bez pjevačkog iskustva, koji imaju razvijen osjećaj prema ovom vidu glazbeno-amaterskog stvaralaštva da se najkasnije do 1. prosinca o.g. godine prijave u Pučko otvoreno učilište M.C.Nehajeva ili osobno  Ivanu Prpiću, ravnatelju.

 

    Ljepotu zajedništva ugradimo u očuvanju   

    glazbeno-povijesnog nasljeđa našeg naroda.

 

 

                  RADO VAS OČEKUJEMO!    

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Kalendar događanja 2018.
Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA