PROSTORNI PLANOVI

 

Prostorni_plan

 

PROSTORNI PLAN GRADA SENJA

Prostorni plan uređenja Grada Senja

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Senja

 

URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

Urbanistički plan uređenja užeg područja Grada Senja

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja užeg područja Grada Senja

Urbanistički plan uređenja – Sveti Juraj

Urbanistički plan uređenja – Bunica

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Burnjak

Urbanistički plan uređenja turističke zone Žrnovnica

 

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Zbog veličine dokumenata koji mogu znatno usporiti rad vašeg računala i pregledavanje prostornog plana, preporučujemo da dokumente najprije pohranite na disk vašeg računala, a potom ih otvarate i pregledavate pomoću Adobe Acrobat Readera.

POSTUPAK SNIMANJA NA VAŠE RAČUNALO:
Desnim tipkom miša kliknite na željeni link te odaberite opciju > Save target as…/Spremi cilj kao… (Internet Explorer korisnici) ili Save link as…/Spremi poveznicu kao… (Firefox korisnici) i spremite dokument na željeno mjesto na disku.

U Adobe Acrobat Readeru otvorite dokument koji ste spremili na disk vašeg računala.

 

Acrobat_Reader >> Ako nemate Adobe Acrobat Reader, možete ga preuzeti ovdje…

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA