Prostorni plan uređenja Grada Senja

 >> Prostorni plan uređenja Grada Senja – Izmjene i dopune (2012. god.)
 >> ODLUKA o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Senja -  OPĆE ODREDBE (pročišćeni tekst) (2014. god.) (PDF_minpdf, 0.6 MB)

IDPPUG_SENJ

TEKSTUALNI DIO

Knjiga 1 – Prostorni plan uređenja Grada Senja – 01 POLAZIŠTA (PDF_minpdf, 628 KB)
Knjiga 1 – Prostorni plan uređenja Grada Senja – 02 CILJEVI (PDF_minpdf, 100 KB)
Knjiga 1 – Prostorni plan uređenja Grada Senja – 03 PLAN (PDF_minpdf, 1.70 MB)
Knjiga 2 – Prostorni plan uređenja Grada Senja – ODREDBE (PDF_minpdf, 1.00 MB)

 

KARTOGRAFSKI DIO

Senj 1-1 – Teritorijalni_ustroj (PDF_minpdf, 458 KB)
Senj 1-2 – Podjela kopno – more (PDF_minpdf, 361 KB)
Senj 1-3 – Naselja (PDF_minpdf, 387 KB)
Senj 1-4 – Demografija – 81-91 (PDF_minpdf, 769 KB)
Senj 1-4 – Demografija – 91-01 (PDF_minpdf, 740 KB)
Senj 1-4 – Demografija – distribucija (PDF_minpdf, 792 KB)
Senj 1-4 – Demografija – vikend (PDF_minpdf, 380 KB)
Senj 1-5 – Pokrivenost planovima (PDF_minpdf, 493 KB)
Senj 1-6 – Razvrstaj cesta (PDF_minpdf, 383 KB)
Senj 1-7 – Poljoprivreda (PDF_minpdf, 810 KB)
Senj 1-8 – Staništa (PDF_minpdf, 575 KB)
Senj 2-1 – Koncepcija razvoja (PDF_minpdf, 397 KB)
Senj 2-2 – Identiteti prostora (PDF_minpdf, 948 KB)
Senj 2-3 – Fizionomska topologija naselja (PDF_minpdf, 390 KB)
Senj 3-1 – Gospodarstvo (PDF_minpdf, 427 KB)
Senj 3-02 – Sustav naselja (PDF_minpdf, 358 KB)
Senj 3-03 – Turizam (PDF_minpdf, 692 KB)
Senj 3-04 – Promet cestovni (PDF_minpdf, 429 KB)
Senj 3-04a – Promet cestovni (PDF_minpdf, 313 KB)
Senj 3-05 – Promet morski (PDF_minpdf, 380 KB)
Senj 3-06 – Elektroenergetika (PDF_minpdf, 384 KB)
Senj 3-07 – Plinoopskrba (PDF_minpdf, 334 KB)
Senj 3-08 – Vodoopskrba (PDF_minpdf, 376 KB)
Senj 3-09 – Zaštita od voda (PDF_minpdf, 388 KB)
Senj 3-10 – Odvodnja (PDF_minpdf, 346 KB)
Senj 3-11 – Zaštita prirode (PDF_minpdf, 538 KB)
Senj 3-12 – Graditeljska baština (PDF_minpdf, 545 KB)
Senj 3-13 – Posebne mjere (PDF_minpdf, 562 KB)

 

KARTOGRAFSKI PRIKAZ (1:5000)

000 Legenda (PDF_minpdf, 1.40 MB)
00 Senj 5000 (PDF_minpdf, 8.16 MB)
01 Krivi Put 5000 (PDF_minpdf, 6.97 MB)
02 Sveti Juraj 5000 (PDF_minpdf, 10.20 MB)
03 Klada 5000 (PDF_minpdf, 5.28 MB)
04 Starigrad 5000 (PDF_minpdf, 7.89 MB)
05 Stinica 5000 (PDF_minpdf, 8.25 MB)
06 Jablanac 5000 (PDF_minpdf, 4.61 MB)
07 Prizna 5000 (PDF_minpdf, 5.17 MB)
08 Melnice 5000 (PDF_minpdf, 9.03 MB)
09 Krasno 5000 (PDF_minpdf, 8.88 MB)