Prostorni plan uređenja Grada Senja – izmjene i dopune

 

IDPPUG_SENJ

 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SENJA

 

TEKSTUALNI DIO

Senj – Tekstualni dio – Odredbe (PDF_minpdf, 0,81 MB)
Senj – Obavezni prilozi – knjiga 1 (PDF_minpdf, 19,4 MB)
Senj – Obavezni prilozi – knjiga 2 (PDF_minpdf, 23,7 MB)

 

KARTOGRAFSKI PRIKAZ (1:5000)

00 SENJ (PDF_minpdf, 2,67 MB)
01 KRIVI PUT (PDF_minpdf, 10,9 MB)
02 SVETI JURAJ (PDF_minpdf, 15,6 MB)
03 KLADA (PDF_minpdf, 0,84 MB)
04 STARIGRAD (PDF_minpdf, 2,53 MB)
05 STINICA (PDF_minpdf, 3,06 MB)
06 JABLANAC (PDF_minpdf, 1,30 MB)
07 PRIZNA (PDF_minpdf, 3,70 MB)
08 MELNICE (PDF_minpdf, 3,31 MB)
09 KRASNO (PDF_minpdf, 5,30 MB)

 

KARTOGRAFSKI PRIKAZ (1:25000)

Senj – Infrastrukturni sustavi I (PDF_minpdf, 5,62 MB)
Senj – Infrastrukturni sustavi II (PDF_minpdf, 5,66 MB)
Senj – Korištenje i namjena površina I (PDF_minpdf, 13,1 MB)
Senj – Korištenje i namjena površina II (PDF_minpdf, 12,4 MB)
Senj – Promet I (PDF_minpdf, 5,66 MB)
Senj – Promet II (PDF_minpdf, 5,62 MB)
Senj – Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu I (PDF_minpdf, 5,61 MB)
Senj – Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora II (PDF_minpdf, 5,85 MB)