PRORAČUN GRADA SENJA

Grb_grada_proziran_250

 

PRORAČUN GRADA SENJA ZA 2021. GODINU

I. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2021. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.70 MB )

Obrazloženje I. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2021. godinu
(Word_min2 DOC, 0.41 MB )

Konsolidirani proračun Grada Senja za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.93 MB )

Obrazloženje konsolidiranog prijedloga Proračuna Grada Senja za 2021. godinu i projekcija za 2022. I 2023. godinu
(Word_min2 DOC, 0.42 MB )

Proračunski vodič za građane 2021. godine
(PDF_min PDF, 2,38 MB)

Upute za izradu proračuna Grada Senja i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika Grada Senja za razdoblje 2021.-2023
(PDF_min PDF, 3,40 MB)

Prilog – Obrasci – Prijedlog financijskog plana
(Excel_min2 XLS, 0.84 MB )


 

PRORAČUN GRADA SENJA ZA 2020. GODINU

Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.14 MB )

Obrazloženje Konsolidiranog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Word_min2 DOC, 0.36MB )

Konsolidirani polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.14 MB )

Obrazloženje Konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Word_min2 DOC, 0.25MB )

IV. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.14 MB )

3.b.Obrazloženje IV. izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Word_min2 DOC, 0.44MB )

III. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.72 MB )

Obrazloženje III. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Word_min2 DOC, 0.44MB )

II. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.1 MB )

Obrazloženje II. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Word_min2 DOC, 0.1 MB )

I. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.7 MB )

Obrazloženje I. izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2020. godinu
(Word_min2 DOC, 41 KB )

Konsolidirani Proračun Grada Senja za 2020.g. i projekcije za 2021. i 2022.g. s obrazloženjem
(Excel_min2 XLS, 0.1 MB )

Obrazloženje Konsolidiranog proračuna za 2020. godinu  i projekcije za 2021. i 2022. godinu
(PDF_min PDF, 0.24 MB)

Konsolidirani Proračun Grada Senja za 2020.g. i projekcije za 2021. i 2022.g. s obrazloženjem
(PDF_min PDF, 16,9 MB)

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. – 2022.
(PDF_min PDF, 310 KB)

Upute za izradu proračuna Grada Senja i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika Grada Senja za razdoblje 2020.-2022.
(Word_min2 DOC, 29 KB )

Prilog – Obrasci – Prijedlog financijskog plana.
(Excel_min2 XLS, 72 KB )

Prilog – Financijski plan, naslov
(Word_min2 DOC, 31 KB )


 

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA SENJA ZA 2020. GODINU

Bilješke Grad Senj 31.12.2020.g. razina 23
(Word_min2 DOC, 0.12 MB )

Grad Senj 31.12.2020. g. – razina 23
(Excel_min2 XLS, 1,29 MB )

Bilješke Grad Senj 31.12.2020.g. razina 22
(Word_min2 DOC, 0.44 MB )

Grad Senj 31.12.2020.
(Excel_min2 XLS, 1,24 MB )

___________________________________________

Bilješke Pučko otvoreno učiliste 31.12.2020.g.
(Word_min2 DOC, 0.36 MB )
Pučko otvoreno učilište 31.12.2020.
(Excel_min2 XLS, 1,33 MB )
___________________________________________

Bilješke Dječji vrtić Travica Senj 31.12.2020.g.
(Word_min2 DOC, 0.39 MB )
Dječji vrtić Travica Senj 31.12.2020.
(Excel_min2 XLS, 1,33 MB )

___________________________________________

 Bilješke Gradska knjižnica Senj 31.12.2020.g.
(Word_min2 DOC, 0.37 MB )
Gradska knjižnica Senj 31.12.2020.
(Excel_min2 XLS, 1,33 MB )

___________________________________________

Bilješke Gradski muzej Senj 31.12.2020.g.
(Word_min2 DOC, 0.39 MB )
Gradski muzej Senj 31.12.2020.
(Excel_min2 XLS, 1,33 MB )

___________________________________________

 Bilješke JVP Grada Senja 31.12.2020.g.
(Word_min2 DOC, 0.38 MB )
JVP Grada Senja 31.12.2020.
(Excel_min2 XLS, 1,33 MB )

 


 

PRORAČUN GRADA SENJA ZA 2019. GODINU

>>Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2019. godinu
(Excel_min2 XLS, 0.2 MB )

>>Obrazloženje konsolidiranoga godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2019. godinu
(Word_min2 DOC, 0.1 MB )

>> V. izmjene i dopune konsolidiranog Proračuna Grada Senja za 2019.g.
(Excel_min2 XLS, 0.1 MB )

>> Obrazloženje prijedloga V. izmjena i dopuna konsolidiranog Proračuna Grada Senja za 2019.g.
(PDF_min PDF, 0.31 MB)

>>V. izmjene i dopune konsolidiranog Proračuna Grada Senja za 2019.g.
(PDF_min PDF, 10.14 MB)

>> IV. izmjene i dopune konsolidiranog Proračuna Grada Senja za 2019.g.
(PDF_min PDF, 12.2 MB)

>> III. izmjene i dopune konsolidiranog Proračuna Grada Senja za 2019.g.
(PDF_min PDF, 8.52 MB)

>> Obrazloženje prijedloga III. izmjena i dopuna konsolidiranog Proračuna Grada Senja za 2019.g.
(PDF_min PDF, 8.52 MB)

>> II. izmjene i dopune konsolidiranog Proračuna Grada Senja za 2019.g.
(PDF_min PDF, 12.3 MB)

>> I. izmjene i dopune konsolidiranog Proračuna Grada Senja za 2019.g.
(PDF_min PDF, 11.8 MB)

>> Konsolidirani Proračun Grada Senja za 2019.g. i projekcije za 2020. i 2021.g.
(PDF_min PDF, 0.59 MB)

>> Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Senja za 2019.
(PDF_min PDF, 3.28 MB)

 


 

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA SENJA ZA 2019. GODINU

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje Grada Senja za 2019.g.
(Word_min2 DOC, 123 KB )

Grad Senj 31.12.2019.g. razina 23
(Excel_min2 XLS, 1,00 MB )

Bilješke Grad Senj 31.12.2019.g. razina 22
(Word_min2 DOC, 44 KB )

Grad Senj 31.12.2019.g. razina 22
(Excel_min2 XLS, 1.3 MB )

Bilješke Pučko otvoreno učilište M.C. Nehajeva Senj 31.12.2019.g.
(Word_min2 DOC, 37 KB )

Pučko otvoreno učilište M.C. Nehajeva Senj 31.12.2019.g.
(Excel_min2 XLS, 1.3 MB )

Bilješke Dječji vrtić Travica Senj 31.12.2019.g.
(Word_min2 DOC, 38 KB )

Dječji vrtić Travica Senj 31.12.2019.
(Excel_min2 XLS, 1.3 MB )

Bilješke Gradska knjižnica Senj 31.12.2019.g.
(Word_min2 DOC, 36 KB )

Gradska knjižnica Senj 31.12.2019.g.
(Excel_min2 XLS, 1.3 MB )

Bilješke Gradski muzej Senj 31.12.2019.g.
(Word_min2 DOC, 39 KB )

Gradski muzej Senj 31.12.2019.g.
(Excel_min2 XLS, 1.3 MB )

Bilješke JVP Grada Senja 31.12.2019.g.
(Word_min2 DOC, 38 KB )

JVP Grada Senja 31.12.2019.g.
(Excel_min2 XLS, 1.3 MB )

 

___________________________________________________________________________________

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA SENJA ZA 2018. GODINU

>>  KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA SENJA
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2018.g.
(Excel_min2 XLS, 1.24 MB )

>> BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA SENJA
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2018.g.
(Word_min2 DOC, 121 KB )

>> FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA GRADA SENJA
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2018.g.
(Excel_min2 XLS, 1.2 MB )

>> BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA GRADA SENJA
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2018.g.
(Word_min2 DOC, 0.1 MB )

>>DJEČJI VRTIĆ TRAVICA SENJ (XLS, 1.2 MB )
>> BILJEŠKE (Word_min2 DOC, 37 KB)

>>GRADSKA KNJIŽNICA SENJ (XLS, 1.2 MB)
>> BILJEŠKE (Word_min2