Papa
02.11.2017.
Projekcija filma “Karolu s ljubavlju” i predstavljanje knjige “Rođen sam u Wadowicama”, Dom kulture M.C. Nehajeva Senj, petak, 10. studenog 2017.

Projekcija filma”Karolu s ljubavlju”

i predstavljanje knjige “Rođen sam u Wadowicama”,

Dom kulture M.C. Nehajeva Senj, petak, 10. studenog 2017.

POZIVNICA

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Kalendar događanja 2018.
Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA