Papa
02.11.2017.
Projekcija filma “Karolu s ljubavlju” i predstavljanje knjige “Rođen sam u Wadowicama”, Dom kulture M.C. Nehajeva Senj, petak, 10. studenog 2017.

Projekcija filma”Karolu s ljubavlju”

i predstavljanje knjige “Rođen sam u Wadowicama”,

Dom kulture M.C. Nehajeva Senj, petak, 10. studenog 2017.

POZIVNICA