Programi i planovi

 

2018.

PLAN prijama u službu u upravna tijela Grada Senja za 2018. godinu
(29.01.2018.,PDF_minPDF)

 

 

2017.

PLAN prijama u službu u upravna tijela Grada Senja za 2017. godinu
IZMJENE I DOPUNE
(25.09.2017.,PDF_minPDF)

>> PLAN prijama u službu u upravna tijela Grada Senja za 2017. godinu
IZMJENE I DOPUNE

(25.07.2017.,PDF_minPDF)

 

2016.

Plan klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja kata u Gradu Senju za 2017. godinu
(21.12.2016.,PDF_minPDF, 9.84 MB)

IZMJENE I DOPUNE  PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE
(04.03.2016.,PDF_minPDF)

IZMJENE PLANA prijama u službu u upravna tijela Grada Senja za 2016. godinu
(04.03.2016.,PDF_minPDF)

ZAKLJUČAK o visini naknade za novorođenu djecu na području Grada Senja
(13.01.2016.,PDF_minPDF)

PROGRAM korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2016. godini
(07. 01. 2016.,PDF_minPDF)

SOCIJALNI PROGRAM GRADA SENJA ZA 2016. godinu
(07.01.2016.,PDF_minPDF)

ODLUKU o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce na području Grada Senja
(23.12.2015.,PDF_minPDF)

 

 

2015.

PROGRAM korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2015. godini – 2. izmjene i dopune
(25.11. 2016.,PDF_minPDF)

PROGRAM korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2015. godini
(08. 01. 2016.,PDF_minPDF)

 

2014.

Prijedlog plana subvencioniranja poljoprivrednika za 2014. godinu -
1. izmjene i dopune

(03.09.2014.,PDF_minPDF)

PROGRAM korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2014. godini -
2. izmjene i dopune

(28. 08. 2014.,PDF_minPDF)

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU
(16. 07. 2014.,PDF_minPDF)

PROGRAM korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2014. godini -
1. izmjene i dopune

(18. 06. 2014.,PDF_minPDF)

 


SOCIJALNI PROGRAM GRADA SENJA ZA 2014. GODINU
(05.02.2014.,PDF_minPDF)

PROGRAM korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2014. godini
(29. 01. 2014.,PDF_minPDF)

PROGRAM ODRŽAVANJA ZELENIH I JAVNIH POVRŠINA U 2014. GODINI
(29.01.2014.,PDF_minPDF)

Prijedlog plana subvencioniranja poljoprivrednika za 2014. godinu
(15.01.2014.,PDF_minPDF)

 

2013.

PLAN prijama osoba za stručno osoposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2013. godinu
(07.02.2013.,PDF_minPDF)

Prijedlog plana subvencioniranja poljoprivrednika za 2013. godinu
(17.01.2013.,PDF_minPDF)

Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2013. godinu
(9. 01. 2013.,PDF_minPDF)

Prijedlog socijalnog programa Grada Senja za 2013. godinu
(24.10.2012.,PDF_minPDF)


 

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA