PRETHODNA SAVJETOVANJA U TIJEKU

2017.

28.09.2017.

Ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: IZGRADNJA PLAŽE I ŠETNICE ŠKVER OD PROFILA 9 DO PROFILA 12, I. FAZA – II. ETAPA

Naručitelj Grad Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2, 53270 Senj, OIB: 61106276570, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Izgradnja plaže i šetnice Škver od profila 9 do profila 12, I. faza – II. etapa. Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16.) ponovno stavljamo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od pet dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju. Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da svoje primjedbe i prijedloge vezane uz gore navedene dijelove dokumentacije o nabavi dostave na e-mail: javna.nabava@senj.hr.

>>II. NACRT DON-SKVER 9-12 2017

>>PRILOG 1 – ESPD

>>PRILOG 2 Grad Senj Skver GIP

>>PRILOG 3 TROSKOVNIK Skver 9-12 2017

>>Izvjesce o II . prethodnom savjetovanju SKVER 9-12

17.08.2017.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

IZGRADNJA PLAŽE I ŠETNICE ŠKVER OD PROFILA 9 DO PROFILA 12, I. FAZA – II. ETAPA

Naručitelj Grad Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2, 53270 Senj, OIB: 61106276570, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Izgradnja plaže i šetnice Škver od profila 9 do profila 12, I. faza – II. etapa.

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16.) stavljamo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 10 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da svoje primjedbe i prijedloge vezane uz gore navedene dijelove dokumentacije o nabavi dostave na e-mail: javna.nabava@senj.hr.

>>NACRT DON-SKVER 9-12 2017

>>PRILOG 1 – ESPD

>>PRILOG 2 Grad Senj Skver GIP

>>PRILOG 3 TROSKOVNIK Skver 9-12 2017

>>IZVJESCE o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

_____________________________________________________________

04.08.2017.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:
IZGRADNJA FEKALNE I OBORINSKE KANALIZACIJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA SA SPOJEM NA POSTOJEĆU KANALIZACIJU NA STAROJ CESTI U SENJU, 4.8.2017.

 

Naručitelj Grad Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2, 53270 Senj, OIB: 61106276570, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave:

Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije reciklažnog dvorišta sa spojem na postojeću kanalizaciju na Staroj cesti.

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16.) stavljamo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 10 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da svoje primjedbe i prijedloge vezane uz gore navedene dijelove dokumentacije o nabavi dostave na e-mail: javna.nabava@senj.hr.

>>NACRT DON-PRIKLJUCAK RD SENJ (DOCX, 0.11 MB)

>>PRILOG 1 – ESPD (DOCX, 0.05 MB)

>>PRILOG 2 – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  (ZIP, 44.1 MB)

>>PRILOG 3 – TROSKOVNIK (XLS, 0.34 MB)

>>IZVJESCE o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 


 

04.08.2017.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:
IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U SENJU, 04.08.2017.

 

Naručitelj Grad Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2, 53270 Senj, OIB: 61106276570, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave:

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta.

 Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16.) stavljamo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 10 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da svoje primjedbe i prijedloge vezane uz gore navedene dijelove dokumentacije o nabavi dostave na e-mail: javna.nabava@senj.hr.

>>NACRT DON-RD SENJ (DOCX, 0.11 MB)

>>PRILOG 1 – ESPD (DOCX, 0.05 MB)

>>PRILOG 2 – TEHNICKI OPIS (DOC, 3.6 MB)

>>PRILOG 3 – TROSKOVNIK (XLS, 0.49 MB)

>>PRILOG 4 – NACRTI (ZIP, 61.5 MB)

>>IZVJESCE o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima