PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

 >> ODLUKA o određivanju službenika za informiranje (13.03.2017.,PDF_minPDF)

>> Obrazac zahtjeva za pristup informaciji (PDF_minPDF)

>> Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (PDF_minPDF)

 

 

Službenik za informiranje:

Mislav Bilović, dipl. iur.
tel.: 053/884-654

 


 

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA