Memo_Senj_panorama5
11.10.2018.
POZIVI NA 12. SJEDNICU ODBORA ZA FINANCIJE, GRADSKI PRORAČUN… I ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE

12. sjednica Odbora za financije, gradski proračun i  raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja, 10. listopada 2018. godine s početkom u 14,00 sati  u prostorijama Gradske uprave Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2

Poziv na 12. sjednicu Odbora za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja

18. sjednica Odbora za Statut, poslovnike i propise, 11. listopada /četvrtak/ 2018. godines početkom u 15,00 sati, u Uredu gradonačelnika, Obala dr. Franje Tuđmana 2,

Poziv na 18. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise