Memo_Senj_panorama6
02.12.2017.
Poziv za 7. sjed. Gradskog vijeća GS (08.12.2017) i 8. sjed. Odbora za statut, poslovnik i propise (04.12.2017) i 4. sj. Odbor za financije…(04.12.2017)

 

>> Poziv za 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja
(za 08. prosinca /petak/ 2017., s početkom u 17,00 sati, u prostorijama VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj, Splitska 2)

 

>> Poziv za 8. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise
(za 04. prosinca /ponedjeljak/ 2017. godine s početkom u 17,30 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2)

 

>> Poziv za 4. sjednicu Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u
vlasništvu grada

(za 04. prosinca /ponedjeljak/ 2017. godine s početkom u 17,30 sati  u prostorijama Gradske uprave Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2)

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA