Memo_Senj_Nehaj
28.11.2017.
Poziv za 6. sjed. Gradskog vijeća GS (29.11.2017) i 7. sjed. Odbora za statut, poslovnik i propise (28.11.2017) i 3. sj. Odbor za financije…(28.11.2017)

 

>> Poziv za 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja
(za 29. sutdenoga /srijeda/ 2017., s početkom u 18,00 sati, u prostorijama VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj, Splitska 2)

 

>> Poziv za 7. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise
(za 28. sutdenoga /utorak/ 2017. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2)

 

>> Poziv za 3. sjednicu Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u
vlasništvu grada

(za 28. sutdenoga /utorak/ 2017. godine s početkom u 14,00 sati  u prostorijama Gradske uprave Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2)

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA