Memo_Senj_panorama4
14.03.2017.
Poziv za 37. sjed. Gradskog vijeća (17.03.2017.) i za 38. sjed. Odbora za statut, posl. i propise (16.03.2017.)

>> Poziv za 37. sjednicu Gradskog vijeća
(za 17. ožujka /petak/ 2017. godine, s početkom u 17,00 sati, u prostorijama VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj, Splitska 2)

 

>> Poziv za 38. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise
(za 16. ožujka /četvrtak/ 2017. godine s početkom u 17,30 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2)

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA