Memo_Senj_panorama
08.02.2018.
POZIV ZA 3. SJEDNICU MANDATNE KOMISIJE za 08. veljače 2018. godine s početkom u 19,00 sati

 

>> POZIV ZA 3. SJEDNICU MANDATNE KOMISIJE
za 08. veljače 2018. godine s početkom u 19,00 sati u u Uredu gradonačelnika,
Obala dr. Franje Tuđmana 2, Senj

 

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA