Memo_Senj_panorama3
23.02.2018.
POZIV za 2. sjednicu Vijeća za prevenciju Grada Senja, 26. veljače 2018. godine u 12.30 sati

>> POZIV za 2. sjednicu Vijeća za prevenciju Grada Senja

Sjednica će se održati dana 26. veljače 2018. godine u 12.30 sati
u Uredu gradonačelnika Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2.