Grad_Senj_634_01
01.06.2018.
Poziv za 11. sjed. Gradskog vijeća GS (08.06.2018) i 14. sj. Odbora za statut…, 8. sj. Odbora za financije…, 9. sj. Odbora za izbor…(06.06.2018)

>> Poziv za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja
(za 08. lipnja /petak/ 2018., s početkom u 18,00 sati, u prostorijama VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj, Splitska 2)

 

>> Poziv za 14. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise
(za 06. lipnja /srijeda/ 2018. godine s početkom u 17,00 sati u Uredu gradonačelnika, Obala dr. Franje Tuđmana 2)

 

>> Poziv za 8. sjednicu Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u
vlasništvu grada

(za 06. lipnja /srijeda/ 2018. godine s početkom u 17,00 sati  u prostorijama Gradske uprave Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2)

 

>> Poziv za 9. sjednicu Odbora za izbor i imenovanja
(za 06. lipnja /srijeda/ 2018. godine s početkom u 17,30 sati u Uredu gradonačelnika, Obala dr. Franje Tuđmana 2)

 

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Kalendar događanja 2018.
Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA