Memo_Senj_panorama6
08.02.2018.
POZIV za 1. sjednicu Vijeća za prevenciju Grada Senja, 20. veljače 2018. godine u 10.00 sati

>> POZIV za 1. sjednicu Vijeća za prevenciju Grada Senja

Sjednica će se održati dana 20. veljače 2018. godine u 10.00 sati
u Uredu gradonačelnika Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2.

 

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA