Memo_Senj_panorama6
08.02.2018.
POZIV za 1. sjednicu Vijeća za prevenciju Grada Senja, 20. veljače 2018. godine u 10.00 sati

>> POZIV za 1. sjednicu Vijeća za prevenciju Grada Senja

Sjednica će se održati dana 20. veljače 2018. godine u 10.00 sati
u Uredu gradonačelnika Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2.