Grb-Grad-Senj-634x260
05.11.2020.
Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, 9. studenoga 2020. s početkom u 15,30 u Pučkom otvorenom učilištu M. C. Nehajeva Senj, J. Orlovića 2

Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja koja će se održati 9. studenoga 2020. (ponedjeljak) s početkom u 15,30 u Pučkom otvorenom učilištu M. C. Nehajeva Senj, J. Orlovića 2

SAZIV 28. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA

 

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA