Grb-Grad-Senj-634x260
17.08.2020.
Poziv na 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, 21. kolovoza 2020. s početkom u 15,30 u Pučkom otvorenom učilištu M. C. Nehajeva Senj, J. Orlovića 2

Poziv na 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja koja će se održati 21. kolovoza 2020. (petak) s početkom u 15,30 u Pučkom otvorenom učilištu M. C. Nehajeva Senj, J. Orlovića 2

Saziv 27. Sjednice Gradskog Vijeća Grada Senja

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA