MEMO-GRAD-SENJ
24.06.2019.
Poziv na 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, 28. lipnja 2019. s početkom u 15,30

Poziv na 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, 28. lipnja 2019. s početkom u 15,30 u prostorijama Vodovoda i odvodnje d.o.o. Senj, Splitska 2

>>SAZIV 20. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA (pdf, 2.05 MB)