sENJ_NOVO_MEMO2
09.03.2021.
POZIV NA 1. SJEDNICU ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA

1. Sjenica Odbora za javna priznanja održati će se 11. ožujka 2021. godine u prostorijama gradske uprave Grada Senja s početkom u 12:00 sati.

Saziv 1. Sjednice Odbora za javna priznanja

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA