Memo-Javni-rad
01.12.2017.
Potpisano 19 ugovora o radu temeljem Programa javnog rada – aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima prevent. mjera zaštite od požara i …

 

POTPISANO 19 UGOVORA O RADU TEMELJEM PROGRAMA JAVNOG RADA –
AKTIVACIJA NEZAPOSLENIH OSOBA NA POSLOVIMA PREVENTIVNIH MJERA
ZAŠTITE OD POŽARA I BUJIČNIH POPLAVA

 

Dana 01. prosinca 2017. g. (petak), u prostorijama Gradske uprave Grada Senja, gradonačelnik gospodin Sanjin Rukavina potpisao je s 19 novih djelatnika ugovore o radu na određeno vrijeme, a temeljem Programa javnog rada – aktivacije nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava. Potpisivanju ugovora nazočio je i predsjednik Gradskog vijeća gospodin Željko Tomljanović.

Projekt provodi Grad Senj s partnerima GKD Senj d.o.o. i Vatrogasnom zajednicom Grada Senja.

20171201_110900

20171201_110844

20171201_110856

20171201_110858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA