Memo-Javni-rad
01.12.2017.
Potpisano 19 ugovora o radu temeljem Programa javnog rada – aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima prevent. mjera zaštite od požara i …

 

POTPISANO 19 UGOVORA O RADU TEMELJEM PROGRAMA JAVNOG RADA –
AKTIVACIJA NEZAPOSLENIH OSOBA NA POSLOVIMA PREVENTIVNIH MJERA
ZAŠTITE OD POŽARA I BUJIČNIH POPLAVA

 

Dana 01. prosinca 2017. g. (petak), u prostorijama Gradske uprave Grada Senja, gradonačelnik gospodin Sanjin Rukavina potpisao je s 19 novih djelatnika ugovore o radu na određeno vrijeme, a temeljem Programa javnog rada – aktivacije nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava. Potpisivanju ugovora nazočio je i predsjednik Gradskog vijeća gospodin Željko Tomljanović.

Projekt provodi Grad Senj s partnerima GKD Senj d.o.o. i Vatrogasnom zajednicom Grada Senja.

20171201_110900

20171201_110844

20171201_110856

20171201_110858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA