IMG_0348_opt (1)
28.09.2017.
Potpisan Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Senja

Gradonačelnik Sanjin Rukavina potpisao je danas u ime Grada Senja Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Senja s direktorom tvrtke Via d.o.o. gosp. Markom Prpićem.

Ugovor je potpisan za četverogodišnje razdoblje, a obuhvaća održavanje asfaltiranih i makadamskih prometnica, nogostupa i parkirališta na području Grada Senja, a sve u skladu s godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture.

Početak radova u ulicama Filipa Vukasovića i Ivana Lenkovića u Senju, predviđen je za sljedeći tjedan. Uređenje cesta neće obuhvatiti samo kolnički zastor, već i nogostupe, poklopce šahti, zaštitne ograde, rubnjake i ostale elemente ceste. Cjelokupan iznos od 1 800.000,00 kn koji je planiran za 2017. godinu biti će utrošen na rekonstrukciju cesta na području Mjesnog odbora Mundarićevac u Senju.

 

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA