Memo_potpis
28.10.2017.
Potpisan Ugovor o javnoj nabavi radova na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije reciklažnog dvorišta

 

Danas je u Gradu Senju potpisan Ugovor o javnoj nabavi radova na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije reciklažnog dvorišta sa spojem na postojeću kanalizaciju na Staroj cesti u vrijednosti od 1.007.831,15 kn.

Ugovor o izvođenju radova u ime Grada Senja je potpisao gradonačelnik g. Sanjin Rukavina  s ovlaštenom osobom  tvrtke Bolčević-Gradnja d.o.o., Sesvetski Kraljevec, Dugoselska cesta 56.

Ovaj vrlo značajan projekt za grad Senj biti će sufinanciran od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 100.000,00 kn, a preostali iznos od 907.831,15 kn financirat će Grad Senj.

Ovaj projekt je jedan od nekoliko pripremljenih projekata Grada Senja koje je prepoznalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Projekt predstavlja prvu fazu Izgradnje reciklažnog dvorišta u Senju, nakon čega slijedi druga faza . Grad Senj će jednim dijelom taj projekt financirati iz već pribavljenih sredstava Europskih fondova i za koji se trenutno provodi javna nabava za izvođača radova.

Ukupna vrijednost projekta je 4.735.395,39 kn od čega se EU sredstvima sufinancira 3.872.723,79 kn, a 478.395,30 kn sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije te preostali dio, od 384.276,30 kn, sufinancira Grad Senj.

Projekt za bespovratna EU sredstva je kandidirala Ustanova za razvoj Grada Senja uz potporu službi Grada Senja.

Potpis_02

Potpis_01

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Kalendar događanja 2018.
Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA