20210211_115552_opt
11.02.2021.
POTPISAN UGOVOR O JAVNOJ NABAVI RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA DIJELA GRADSKE PLAŽE „ŠKVER“

Danas je u Uredu gradonačelnika Grada Senja održano potpisivanje ugovora o javnoj nabavi radova uređenja dijela plaže „Škver“- izvanredno održavanje u ukupnoj vrijednosti investicije 1.823.162,50  kn s PDV-om.

Nakon provedenog postupka javne nabave posao uređenja dijela plaže „Škver“- izvanredno održavanje dobila je tvrtka IZGRADNJA d.o.o. iz Crikvenice.

Ugovor o javnoj nabavi radova potpisali su Obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović i direktor tvrtke IZGRADNJA d.o.o. Arsen Bistričić.

Tijekom godina dijelovi obalnih zidova izloženi su udarima vjetra olujne i orkanske jakosti, morskim strujama i valovima, zbog čega je došlo do oštećenja i urušavanja dijelova konstrukcije obalnog zida i obloga. Ovim će se zahvatom sanirati oštećeni dijelovi, osigurati će se sigurnost u korištenju, kao i mehanička otpornost i stabilnost obalnih zidova, te će se isti zaštititi od utjecaja struja i valova. Radovi će se izvoditi unutar gabarita postojećih dijelova obalnih zidova uređene plaže.

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA