Memo-Skver
28.12.2017.
Potpisan Ugovor o javnoj nabavi radova Izgradnja plaže i šetnice Škver od profila 9 do profila 12, I.faza – II. Etapa, 28.12.2017. godine

 

Danas je u uredu Gradonačelnika Grada Senja potpisan Ugovor o javnoj nabavi radova  Izgradnja plaže i šetnice Škver od profila 9 do profila 12, I.faza – II. Etapa u vrijednosti od  5.005.601,38 kuna.

 

Ugovor o izvođenju radova potpisao je u ime Grada Senja gosp. gradonačelnik Sanjin Rukavina  s direktorom Boškom Bilićem iz Zajednice ponuditelja Vodogradnja Rijeka d.o.o., Kukuljanovo 314, 51227 Kukuljanovo, i BSK commerce d.o.o., J.P.Kamova 111, 51000 Rijeka. Ovaj vrlo značajan projekt za Grad Senj biti će sufinanciran od strane Ministarstva turizma u iznosu od 700.000,00 kn i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije  u iznosu od 1.166.000,00, a preostali iznos od 3.139.601,38 kn financirat će Grad Senj.

Ovaj projekt je jedan od nekoliko pripremljenih projekata Grada Senja koje je prepoznalo Ministarstvo turizma i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Projekt predstavlja prvu  faza izgradnje plaže i šetnice Škver koja će biti završena do početka turističke sezone 2018.g.

20171228_141400

20171228_141407