PLAN GOSPODARENJA OTPADOM 2016.-2022. g.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

GRADA SENJA

za razdoblje 2016.-2022. g.

 

Gospodarenje_otpadom_Senj

 

>> PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SENJA
za razdoblje 2016.-2022. g.

 (PDF_minPDF, 2.14 MB)

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA