Tribina_memo_otpad
30.05.2019.
Održana tribina „Smanjimo smeće, ne bacajmo otpad u iste vreće“ KK.06.3.1.07.0075

Memo_tribina

Jučer, 29. svibnja 2019. g. održana je javna edukacijska tribina na temu gospodarenja otpadom. To je jedna od ukupno jedanaest izobrazno-informativnih aktivnosti koje se provode u sklopu projekta „Smanjimo smeće, ne bacajmo otpad u iste vreće“.
Projekt „Smanjimo smeće ne bacajmo otpad u iste vreće„ provodi se u sklopu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, a ukupna vrijednost projekta iznosi 304.899,25 kn, od čega bespovratna sredstva EU iznose 85 %. Nositelj projekta je Grad Senj, a Grad Novalja i Općina Perušić su sunositelji aktivnosti.
Javna tribina o održivom gospodarenju otpadom održana je u suradnji s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja “Eko-Zadar”, a sudjelovali su i predstavnici Gradskog komunalnog društva Senj.
Glavni cilj projekta je doprinijeti povećanoj stopi odvojenog prikupljanja otpada te smanjenju ukupne količine komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta.
U tom smjeru, glavne teme jučerašnje tribine bile su izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom i o važnosti prijelaza na kružno gospodarstvo te sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.