IMG-ff31c63794d85c28ce492854342c0022-V_opt
27.05.2020.
Održana prezentacija projekta aglomeracije Sveti Juraj

Danas je u prostorijama Vodovoda i odvodnje d.o.o. održana prezentacija izrađene projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodno – komunalne infrastrukture na području naselja Sveti Juraj ukupne vrijednosti 1.845.625,00 kuna.

Izrađivač projektne dokumentacije je Zajednica ponuditelja koju čine: Via Factum d.o.o., HIDROPROJEKT – ING d.o.o., Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o., TEH Projekt Kemo d.o.o., i GEOPROJEKT d.d.

Projekt je ovo koji obuhvaća dokumentaciju za kolektore odvodnje i građevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja naselja Sveti Juraj s djelovima naselja: Guslice, Južno naselje, Kalić, Novo naselje, Otinja, Varoš, Planikovac, Spasovac, Turine, Zakosa, Grabova i Hrmotine, te vodoopskrbnih cjevovoda, kao i dokumentaciju podmorskog spusta i vodospreme.

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA