NASL
05.09.2019.
Održana javna edukacijska tribina

„Smanjimo smeće, ne bacajmo otpad u iste vreće“ KK.06.3.1.07.0075

Dana 4. rujna 2019. g. u Senju je održana još jedna javna edukacijska tribina na temu gospodarenja otpadom u suradnji s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja “Eko-Zadar” i predstavnicima Gradskog komunalnog društva Senj.

Javna tribina jedna je od 11 aktivnosti projekta „Smanjimo smeće, ne bacajmo otpad u iste vreće“, a koji se provodi u sklopu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 304.899,25 kn, od čega bespovratna sredstva EU iznose 85 %. Nositelj projekta je Grad Senj, a Grad Novalja i Općina Perušić su sunositelji aktivnosti.

Glavne teme tribine bile su izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom i o važnosti prijelaza na kružno gospodarstvo te sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.

Glavni cilj projekta općenito je doprinijeti povećanoj stopi odvojenog prikupljanja otpada te smanjenju ukupne količine komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta.