OLYMPUS DIGITAL CAMERA
20.03.2017.
ODRŽANA 37. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA

Na 37. sjednici Gradskog vijeća, koja je održana u petak, 17. ožujka, na aktualnom satu vijećnici su dobili odgovore na pitanja postavljena na prethodnoj sjednici,  te su imali priliku postavljali nova pitanja .

U nastavku sjednice, nakon usvajanja dnevnog reda, vijećnici su  prihvatili Izvješće o radu Gradske knjižnice Senj za 2016. godinu., prijedlog I. izmjena i dopuna konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2017. godinu i projekcija proračuna Grada Senja za 2018. i 2019. godinu, kao i izmjena odluke o izvršavanju proračuna Grada Senja za 2017. g., te izmjena plana razvojnih programa za 2017. godinu. Prihvaćena je i izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. god., izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.,a prihvaćene su i I. izmjene i dopune prijedloga programa javnih potreba Grada Senja za 2017. godinu u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, športu i za ostale udruge i akcije.

Vijećnici su prihvatili prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju, te je poništen postupak davanja koncesije za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Senja, budući da na isti nije stigla niti jedna ponuda.

U cilju ostvarenja zajedničkog interesa na unapređenju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, na prijedlog gradonačelnika i Odbora za međugradsku suradnju vijećnici su, jednoglasno, podržali prijedlog odluke o potpisivanju povelje o suradnji i prijateljstvu između Grada Senja i Grada Zagreba, kao potvrdu dugogodišnjih prijateljskih odnosa i suradnje između dvaju gradova.

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA