Memo_Senj_panorama4
11.11.2020.
Obavijest! Uredovno vrijeme Gradske uprave Grada Senja

Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj  i na području Ličko-senjske županije gradska uprava Grada Senja otvorena je za rad sa strankama prema uredovnom vremenu:

SRIJEDA I PETAK   od 8,00 do 10,00   i     od 11,00 do 13,00

Sve informacije mogu se dobiti na niže navedene brojeve telefona i  e-mail adrese djelatnika, a obrasci za određene vrste usluga postoje na internet stranici Grada Senja.

Gradska uprava Grada Senja:
Tel: 053 881 162,  053 881 103
e-mail: grad-senj@gs.t-com.hr

Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika Grada Senja:
Jurica Tomljanović, dipl. ing. šum.
gradonacelnik@senj.hr

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela:
Jure Tomljanović, dipl.oec.
procelnik@senj.hr
jure.tomljanovic@senj.hr

Savjetnik za financije i proračun:
Slaven Butolo, dipl.oec.
slaven.butolo@senj.hr

Viši stručni suradnik za naplatu gradskih prihoda:
Daliborka Rončević, dipl.oec.
gradski.prihodi@senj.hr

Savjetnik – koordinator za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo:
Anđelka Tomljanović, dipl.ing.građ.
urbanizam@senj.hr

Savjetnik – koordinator za kulturu i društvene djelatnosti:
Mislav Bilović, dipl.iur.
mislav.bilovic@senj.hr

Savjetnik – koordinator za gospodarstvo, financijsko upravljanje i kontrole:
Branka Katalinić, dipl.oec.
branka.katalinic@senj.hr

Viši referent za lokalnu i mjesnu samoupravu:
Nikolina Dabac, univ.bacc.rel.int.
nikolina.dabac@senj.hr

Savjetnik – koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise:
Maja Matičić, dipl.iur.
maja.maticic@senj.hr

Savjetnik – koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise:
Dijana Tomašegović Tomić, dipl.iur.
dijanat@senj.hr

Stručni suradnik – koordinator – komunalni redar:
Marin Rončević, oec.
komunalno.redarstvo@senj.hr

Molimo stranke da se pridržavaju preporuka HZJZ za sprječavanje širenja bolesti Covid – 19, a posebno obveze nošenja maski u zatvorenim prostorima i dezinfekcije ruku. Budimo odgovorni!