Sveti_Juraj
28.09.2020.
Obavijest o prekidu opskrbe električnom energijom na području Grada Senja, 30. rujna 2020. godine

Zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti  će u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Sveti Juraj, Biljevine, Volarice i Lukovo.

Prekid u opskrbi je predviđen za datum 30.09.2020. u vremenskom periodu od 09,00 do 12,00 sati.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Obavijest je zaprimljena od HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić.

 

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA