Memo_Senj_panorama5
22.05.2018.
OBAVIJEST o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Senja

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“ br. 20/2018) Grad Senj izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Senja. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se izvršiti od 22. svibnja do 06. lipnja 2018. godine radnim danom od 8,00 do 14,00  sati u sjedištu Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53 270 Senj.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida do dana 06. lipnja 2018. godine, zaključno do 14,00 sati. O svim prigovorima odlučivat će Gradsko vijeće Grada Senja.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Senja moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnicu Grada Senja, Jedinstveni upravni odjel Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53 270 Senj, zaključno sa 06. lipnja  2018. do 14,00 sati.

 

U privitku obavijest

Na temelju članka 29. stavak 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), objavljuje se

O B A V I J E S T

o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Senja

I

Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Senja obavit će se u trajanju od 15 dana, počevši od 22. svibnja 2018. godine do 06. lipnja 2018. godine, zaključno do 14,00 sati.

II

Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Senja može se obaviti svakog radnog dana u razdoblju iz prethodne točke u vremenu od 08,00 do 14,00 sati u prostorijama Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53 270 Senj.

III

Do zaključenja javnog uvida zainteresirane osobe mogu dati pismene primjedbe, prijedloge i prigovore. Pisane primjedbe, prijedlozi i prigovori dostavljaju se na adresu: Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja neće se uzeti u obzir. O dostavljenim primjedbama, prijedlozima i prigovorima odlučit će Gradsko vijeće Grada Senja u roku od 30 dana od zaključenja javnog uvida.

 

KLASA: 940-04/18-01/01

URBROJ: 2125-03/03/2-18-01

Senj, 22. svibnja 2018.

GRADONAČELNIK

Sanjin Rukavina, dipl. oec.

 

 

 

Dokumenti:

- Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (docx, 16 KB)

- Tabelarni iskaz poljoprivrednog zemljišta (xls, 135 KB)