Radna tijela Grada Senja


>>Zaključak o izboru predjednika i članova radnih tjela
(12.07.2013., PDF_minPDF)

 

Sukladno članku 41. Statuta Gradsko vijeće Grada Senja osnovalo je:
Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
Odbor za javna priznanja
Odbor za međugradsku suradnju
Povjerenstva za ocjenu osnovanosti zahtjeva za priznavanje prava vlasništva
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Senja
Odbora za financije i gradski proračun

 

Mandatna Komisija
Jurica Tomljanović, dipl.ing., predsjednik

Gordana Samaržija
Vedran Tomljanović, prof.
Marina Martulaš, occ.
Milan Tomljanović

>> Poziv za 4. sjednicu Mandatne komisije (25.03.2015.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 3. sjednicu Mandatne komisije (19.02.2015.,PDF_minPDF)

 

Odbor za izbor i imenovanje
Gordana Samaržija, predsjednica
Ivan Anić

Anđelko Katalinić
Milko Tomljanović
Dean Orlić, struč.spec.oec.

>> Poziv za 9. sjednicu Odbora za izbor i imenovanje (5.12.2016.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 8. sjednicu Odbora za izbor i imenovanje (15.11.2016.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 7. sjednicu Odbora za izbor i imenovanje (15.11.2016.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 4. sjednicu Odbora za izbor i imenovanje (20.09.2016.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 3. sjednicu Odbora za izbor i imenovanje (29.01.2014.,PDF_minPDF)

 

Odbor za Statut, poslovnik i propise
Mira Biondić Tomljanović, dr. med., predsjednica
Krešimir Šojat
Tomislav Boras
Davor Turkalj, uprav. pravnik
Krešimir Blažević, dipl.ing.

>> Poziv za 38. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (16.03.2017.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 37. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (21.03.2017.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 36. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (20.12.2016.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 35. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (15.11.2016.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 34. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (27.10.2016.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 32. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (11.10.2016.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 31. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (19.09.2016.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 30. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (26.07.2016.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 29. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (23.05.2016.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 28. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (09.05.2016.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 26. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (29.03.2016.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 25. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (23.02.2016.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 24. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (15.12.2015.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 23. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (23.11.2015.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 22. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (14.09.2015.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 21. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (27.07.2015.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 20. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (29.06.2015.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 19. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (26.05.2015.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 17. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (23.03.2015.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 16. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (24.02.2015.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 15. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (16.12.2014.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 14. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (25.11.2014.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 13. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (28.10.2014.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 12. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (09.09.2014.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 11. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (08.07.2014.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 10. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (27.06.2014.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 9. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (27.05.2014.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 8. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (08.04.2014.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 7. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (18.03.2014.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 6. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (04.02.2014.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 5. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (18.12.2013.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 4. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (25.11.2013.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 3. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (22.10.2013.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 2. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (10.09.2013.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 1. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (11.07.2013.,PDF_minPDF)

 

Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
Gordana Samaržija, predsjednica

Blaženka Ljubović, prof.
vlč.dr.Richard Pavlić, župnik
Davor Prpić, prof.
Silvije Šojat, prof.

Odbor za javna priznanja
Rosanda Bilović, prof., predsjednica
Ivan Anić
Ana Štimac – Matičić 
Josip Štokić, prof.
Mira Biondić-Tomljanović, dr.med. 

>> Poziv za 2. sjednicu Odbor za javna priznanja (19.03.2015.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 1. sjednicu Odbor za javna priznanja
(12.04.2014.,PDF_minPDF)

 

Odbora za međugradsku suradnju
Rosanda Bilović, prof., predsjednica
Josip Babić 
Jasna Čigoja
Dean Orlić, struč.spec.oec.
Gordana Samaržija

>> Poziv za 1. sjednicu Odbora za međugradsku suradnju (16.03.2017.,PDF_minPDF)

 

Povjerenstva za ocjenu osnovanosti zahtjeva za priznavanje prava vlasništva
Jurica Tomljanović, dipl.ing., predsjednik
Ali Bakija, dipl.ing.
Mislav Bilović, dipl.iur.
Dean Babić, upr. pravnik 
Krešimir Blažević, dipl.ing.
Tomislav Boras
Toni Žunić

Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Senja
Tomislav Boras, predsjednik
Krsto Labura, dipl.ing.šum.
Jasminka Prpić Tomljanović, dipl.iur.
Nikica Dizdar, dipl.oec.
Goran Ažić

Odbora za financije i gradski proračun
Jurica Tomljanović, dipl,ing., predsjednik
Ana Šojat , dipl.oec.
Ružica Rukavina, oec.
mr.sc. Vladimir Skorup 
Milan Tomljanović  

 

Senj uživo
Gradonačelnik

Gradonačelnik Grada Senja

Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA