Radna tijela Grada Senja

 

>> Arhiva prethodnog saziva

 

Sukladno članku 41. Statuta Gradsko vijeće Grada Senja osnovalo je:

Mandatna Komisija

Ivica Nekić, ing. inf., predsjednik
Marin Rončević, oec., član
Rosanda Bilović, prof., član
Gordana Samaržija, član
Ivan Tomljanović, član

 

Odbor za izbor i imenovanje

Laura Turkalj, prof., predsjednica
Franciska Butković, dipl. teolog, član
Ivan Anić, član
Ivan Žunić, član
Branimir Tomljanović, ing., član

 

Odbor za Statut, poslovnik i propise

Rosanda Bilović, prof., predsjednica
Marin Rončević, oec., član
Gordana Samaržija, član
Josip Massarini, dipl. oec., član
Zlatko Tomljanović, nastavnik, član

 

Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova

>> Poziv za 3. sjednicu Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova (08.04.2020.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 2. sjednicu Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova (06.12.2019.,PDF_minPDF)
>> Prijedlog odluka i obrazloženja imenovanje naselja, ulica i trgova (prosinac 2019.,PDF_minPDF)
>> Zapisnik 1. sjednice Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova (25.07.2019.,PDF_minPDF)

 

 

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA