O gradonačelniku

 

DARKO NEKIĆ, prof.Gradonacelnik

Tel.: 053/881-162
E-mail: gradonacelnik@senj.hr

 

Datum rođenja: 11. listopada 1968. u Senju

Državljanstvo: hrvatsko

 

Stručna sprema:

• diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, profesor povijesti i arheologije

 

Radno iskustvo:

• 2010. – predavač povijesti pri Veleučilištu u Gospiću

• 2006. – gradonačelnik Grada Senja

• 1999. – predavač povijesti pri Sveučilištu u Rijeci, Odsjek za učiteljski studij u Gospiću

• 1998. – 2006.- viši kustos u Gradskom muzeju Senj

• 1995. – 1998. – suradnik u Sakralnoj baštini Senj

 

Članstvo u stranci:

• 2008. – predsjednik Gradske organizacije HDZ – a Senj

• 2005. – član HDZ-a

 

Dodatne aktivnosti:

• polaznik poslijediplomskog studija povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

• član saborskog Odbora za lokalnu i područnu (lokalnu) samoupravu

• član Senjskog muzejskog društva

• član Matice hrvatske Ogranak Senj

• član Društva za hrvatsku povjesnicu

• član Hrvatskog arheološkog društva

• član Predsjedništva udruge gradova

Senj uživo
Gradonačelnik

Gradonačelnik Grada Senja

Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA