MEMO-GRAD-SENJ
28.12.2018.
NATJEČAJ za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „Zimski maškarani balovi – 361. Senjski mesopust“

Na temelju članka 46. stavak 1. alineja 4. i 17. Statuta Grada Senja („Službeni glasnik“, br. 6/09, 2/13, 6/13, 10/13, 6/14, 10/17, 11/17, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst), gradonačelnik grada Senja raspisuje ponovljeni

NATJEČAJ za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije
„Zimski maškarani balovi – 361. Senjski mesopust“

>>NATJECAJ-MESOPUST 2019