Memo-Skver
10.02.2017.
Nastavak izgradnje plaže i šetnice od Škvera do Treće drage u Senju

U  ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije gradonačelnik Grada Senja Darko Nekić, prof.  potpisao je Ugovor o financiranju kapitalnog projekta prve faze projekta Shquare 2- Gradnja plaže i šetnice Škver od Škvera do Treće drage u Senju. Gradu Senju će biti uplaćeno ukupno  1.166.000,00 kn po okončanju radova.

Osim sredstava Ministarstva regionalnog razvoja,  Grad Senj osigurao je i 700.000,00 kn  bespovratnih sredstava od Ministarstva turizma Republike Hrvatske.

Izgradnja spomenutog dijela počinje 16. veljače 2017. godine.

>> UGOVOR O FINANCIRANJU KAPITALNOG PROJEKTA PRVE FAZE
PROJEKTA SHQUARE2 – GRADNJA PLAŽE I-ŠETNICE OD ŠKVERA DO TREĆE
DRAGE U SENJU OD PROFILA 09-12
(pdf, 3.39 MB)

 

IMG_9176

 

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA