Memo_Dobro_jutro
25.08.2017.
„Naše senjsko ča“, 29. kolovoza – Trg biskupa dr. Mirka Ožegovića

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE M.C.NEHAJEVA SENJ

 Vas poziva u utorak 29. kolovoza u 20,00 sati na poetsko – glazbeni program 

 NAŠE SENJSKO ČA

 Trg biskupa dr Mirka Ožegovića – Mala vrata

Sudjeluju Učenici Osnovne škole S.St.Kranjčevića Senj, Danijel Tomljanović – Feralić, Laura Turkalj, Jadranka Štokić, Siniša Gradišer

U glazbenom dijelu nastupaju VID „Bonaca“, Ženska klapa „Senjkinje“, Jelena Hrdalo, Ivan Prpić – Špika

Zajedno čuvajmo i ponosno baštinimo senjsku čakavštinu,

stoga Vas u tom raspoloženju  rado očekujemo.

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Kalendar događanja 2018.
Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA