Mjesni odbor Sveti Juraj

>>Pravilnik o radu MO Sveti Juraj

ČLANOVI:

Maja Glavaš, predsjednica (HDZ, HBS)

Katarina Međeral, član (HDZ, HBS)
Ante Turina, član (HDZ, HBS)
Gordana Samaržija, član (HDZ, HBS)
Marina Tomljanović, član (HDZ, HBS)
Hrvoje Bezjak, član (Lista grupe birača)
Goran Ažić, član (Lista grupe birača)

 

Kontakt:

Maja Glavaš
majaglavas85@gmail.com
092/1475750

Zapisnici:

Zapisnik- konstituirajuća sjednica MO Sveti Juraj

Zapisnik 2.sjednice vijeća MO Sveti Juraj

Zapisnik 3.sjednice vijeća MO Sveti Juraj