Mjesni odbor Sveti Juraj

 

Članovi:

Lucija Petrovčić, predsjednica (HDZ)
Maja Glavaš, zamjenica predsjednice (HDZ)
Roberta Vrban Mujaković, član (HDZ)
Danijel Matičić, član (HDZ)
Darjan Bajrović, član (Lista grupe birača)
Goran Ažić, član (Lista grupe birača)
Nina Novak, član (Lista grupe birača)

 

Kontakt:

Lucija Petrovčić
Ulica Kotlina 39, Sveti Juraj, 53270 Senj
099/7846 921

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Kalendar događanja 2018.
Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA