Mjesni odbor Sveti Juraj

 

Članovi:

Lucija Petrovčić, predsjednica (HDZ)
Maja Glavaš, zamjenica predsjednice (HDZ)
Roberta Vrban Mujaković, član (HDZ)
Danijel Matičić, član (HDZ)
Darjan Bajrović, član (Lista grupe birača)
Goran Ažić, član (Lista grupe birača)
Nina Novak, član (Lista grupe birača)

 

Kontakt:

Lucija Petrovčić
Ulica Kotlina 39, Sveti Juraj, 53270 Senj
099/7846 921