LOKALNI IZBORI 2017.

(Senj, 23. lipnja 2017. godine)

>>Troškovi izbora-prva stranica

>>Troškovi izbora-druga stranica

(Senj, 07. lipnja 2017. godine)

>>Konačni rezultati izbora za gradonačelnika Grada Senja

(Senj, 24. svibnja 2017. godine)
>> LOKALNI IZBORI 2017. – KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA

 

(Senj, 22. svibnja 2017. godine)
>> Objava rezultata za Grad Senj – Lokalni izbori 2017.

 

 

(Gospić, 6. svibnja 2017. godine)
>> Obavijest o zaštiti izbornog prava

 

(Gospić, 5. svibnja 2017. godine)
>> 1. PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE UZ ZBIRNU LISTU

>> 2. PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ŽUPANA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

>> 3. PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ZAMJENIKA ŽUPANA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

 

(Senj, 6. svibnja 2017. godine)
>> LOKALNI IZBORI – 21.05.2017. – objavljene pravovaljane kandidacijske liste za Grad Senj

 

(Senj, 5. svibnja 2017. godine)
>> LOKALNI IZBORI – 21.05.2017. – RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 

(Senj, 12. travnja 2017. godine)
>> OBAVIJEST o načinu ostvarivanja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije

 


 

 

(Senj, 24. svibnja 2017. godine)

 

LOKALNI IZBORI 2017. -
KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA

 

>> KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA
(pdf, 1.24 MB)

 


 

 

(Senj, 22. svibnja 2017. godine)

 

LOKALNI IZBORI 2017. -
Objava rezultata za Grad Senj

 

>> Rezultati izbora za gradonačelnika grada Senja

>> Rezultati izbora za članove gradskog vijeća grada Senja

>> Odluka o održavanju drugog kruga glasovanja u izboru za gradonačelnika grada Senja

 


 

 

(Senj, 6. svibnja 2017. godine)

 

LOKALNI IZBORI – 21.05.2017. – objavljene pravovaljane kandidacijske liste za Grad Senj

Na temelju članka 53. točke 4.,članka 24. i članka 25. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Senja utvrdilo je i prihvatilo pravovaljanima kandidature za izbor Gradonačelnika Grada Senja i kandidacijske liste za izbor članica/članova Gradskog vijeća Grada Senja, te sastavilo zbirne liste pravovaljanih kandidatura i kandidacijskih lista koje možete preuzeti na slijedećim linkovima:

>> Izbor Gradonačelnika Grada Senja – 2017

>> Izbor članica/članova Gradskog vijeća Grada Senja – 2017

 

 


 

(Senj, 5. svibnja 2017. godine)

 

LOKALNI IZBORI – 21.05.2017. – RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na osnovi članaka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12 i 121/16) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Senja donosi Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Senja koje možete preuzeti ovdje.

 


 

 

 

(Senj, 12. travnja 2017. godine)

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA SENJA
SA SJEDIŠTEM U SENJU,  OBALA DR. FRANJE TUĐMANA 2

SENJ, 12. travnja 2017.
KLASA:013-01/17-01/1
URBROJ:2125-03-17-3

 

O B A V I J E S T

o načinu ostvarivanja aktivnog i pasivnog biračkog prava

državljana drugih država članica Europske unije

na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkog tijela – Gradskog vijeća Grada Senja i članova predstavničkog tijela područne ( regionalne ) samouprave – Županijske skupštine Ličko-senjske županije  koji će se održati 21. svibnja 2017. godine

Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12. i 121/16), redovni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održavaju se treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine.

Dakle, u skladu sa navedenim člankom, sljedeći redovni izbori članova predstavničkog tijela Grada Senja – Gradskog vijeća, kao jedinice lokalne samouprave i članova predstavničkog tijela područne (regionalne) samouprave Županijske skupštine Ličko-senjske županije (dalje: izbori), održat će se u nedjelju 21. svibnja 2017. godine.

Na temelju članka 2. stavka 3. i članka 3. Zakona o lokalnim izborima te članka 2. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 92/10, dalje: Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije), državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, i to u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (dalje: jedinici), u kojoj se izbori provode, imaju pravo birati članove predstavničkih tijela te jedinice (aktivno biračko pravo) i pravo biti biran, odnosno kandidirati se za člana predstavničkog tijela te jedinice (pasivno biračko pravo).

Kako bi mogli ostvariti svoje aktivno, odnosno pasivno biračko pravo na izborima za predstavničko tijelo – Gradsko vijeće Grada Senja i članove predstavničkog tijela područne (regionalne) samouprave – Županijske skupštine Ličko-senjske županije, državljani drugih država članica Europske unije dužni su pravovremeno poduzeti sljedeće radnje:

 

a) Aktivno biračko pravo državljana druge države članice Europske unije na redovnim izborima

 

(članci 2. i 3. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije, i članci 19. i 20. Zakona o registru birača („Narodne novine“ broj: 144/12 i 105/15).

Državljani druge države članice Europske unije, koje imaju prebivalište ili boravište na području Grada Senja u kojem se izbori provode i žele glasovati na predstojećim redovnim izborima, dužni su podnijeti zahtjev za upis u evidenciju birača državljana država članica Europske unije, najkasnije u roku od 30 dana prije dana izbora, dakle najkasnije 20. travnja 2017.

Navedeni zahtjev državljani druge države članice Europske unije podnose uredu državne uprave u županiji, (dalje: ured državne uprave), koji vode registar birača, prema mjestu njihova prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj.

Kontakt podaci nadležnih tijela državne uprave dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva uprave – https://uprava.gov.hr/.

Uz zahtjev za upis u evidenciju birača državljana država članica Europske unije navedene osobe dužne su predočiti od javnog bilježnika ovjerenu izjavu u kojoj je navedeno njihovo državljanstvo, adresa njihova prebivališta ili boravišta na području jedinice čiji su državljani.

 

b) Pasivno biračko pravo državljana drugih država članica Europske unije na redovnim izborima

( članci 2., 6. i 7. Zakona o pravu državljana država članica Europske unije )

Državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište u jedinici u kojoj se provode izbori mogu se kandidirati i biti izabrani za člana predstavničkog tijela jedinice pod istim uvjetima koji vrijede za državljane Republike Hrvatske propisanim Zakonom o lokalnim izborima i pod uvjetom da se u Republici Hrvatskoj i državi članici Europske unije čiji su državljani nisu pojedinačnom presudom u kaznenom postupku ili presudom u građanskom postupku lišeni prava na kandidiranje.

Ako se na prijedlog kandidacijske liste za izbor članova predstavničkog tijela jedinice na navedenim izborima nalazi kandidat državljanin druge države članice Europske unije, uz prijedlog kandidacijske liste mora biti priložena od javnog bilježnika ovjerena izjava kandidata u kojoj je navedeno njegovo državljanstvo i adresa njegovog prebivališta ili boravišta na području jedinice u kojoj se izbori provode i dokaz, odnosno dokument nadležnih tijela vlasti države čiji je državljanin kojim potvrđuje da nije lišen prava da se kandidira mu toj državi ili dokument da takva diskvalifikacija u toj državi nije poznata. U slučaju da kandidat-državljanin druge države članice Europske unije ne dostavi ovom izbornom povjerenstvu navedeni dokaz, odnosno dokument, njegova kandidatura smatrat će se nepravovaljanom.

 

PREDSJEDNIK:

Drago Babić, v.r.

>> Aktivno i pasivno biračko pravo-državljani drugih država EU
(pdf, 103 KB)