Korisne informacije

Suncanik

 

Hitni brojevi

Vatrogastvo

Usluge

Kultura

Prirodne vrijednosti

 

 

Hitni brojevi

112 – Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS)

192 – Policija

93 – Vatrogasci

94 – Hitna pomoć

195 – Spašavanje na moru

1987 – Hrvatski autoklub 

 

POLICIJSKA POSTAJA SENJ
Stara cesta 23
53270 Senj
Tel.: ++385/53/675-660

AMBULANTA – DOM ZDRAVLJA SENJ
Stara cesta 43
53270 Senj
Tel.: ++385/53/881-622, ++385/53/881-131

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS)
ŽUPANIJSKI CENTAR 112 GOSPIĆ
Kaniža Gospićka 4, 53000 Gospić
Tel: 112

Pozivom na broj 93 također će se dobiti Županijski centar 112 Gospić.
Ostali telefoni: + 385 53 573-055, + 385 53 573-056
Fax: + 385 53 573-666

 

Vatrogastvo

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SENJA
Stara cesta 11, PP. 79
53270 Senj
tel. + 385 53 881-315
fax + 385 53 882-194

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SENJA
Stara cesta 11
53270 Senj
tel: + 385 53 881-038
fax + 385 53 882-194
GSM: 098 9833-610

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SENJ
Stara cesta 11, PP. 67
53270 Senj
tel: + 385 53 881-315
fax + 385 53 882-194

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SVETI JURAJ
Pod Gradinom 2
53284 Sveti Juraj
tel/fax: 385 53 883-169

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KRASNO
Anići bb.
53274 Krasno
tel/fax: + 385 53 851-040

 

Usluge

POŠTA
- HPT SENJ, Obala dr. Franje Tuđmana 3, Tel. ++385/53/881-333

CARINA
- CARINSKI ODJELJAK SENJ, Strmac 3, Tel. ++385/53/882-277

OSIGURANJE
- CROATIA OSIGURANJE D.D.,Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 1, Tel. ++385/53/882-886
- ALLIANZ OSIGURANJE, Senj, Obala dr. F. Tuđmana 21, Tel. ++385/53/884-297
Fax. ++385/53/884-296, E – mail: senj@allianz-zg.hr

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

-ISPOSTAVA SENJ, S. S. Kranjčevića 3b, Tel/Fax. ++385/53/881-220

LJEKARNE
- Ljekarna TOMLJANOVIĆ, Senj, Obala dr. F. Tuđmana 4, Tel. ++385/53/881 – 086

VETERINAR
- Veterinarska stanica Senj, K.Knežića 2, Tel. ++385/53/881-404, ++385/53/881-418

KOMUNALIJE
- GKD SENJ d.o.o., Senj, Splitska 2, Tel. ++385/53/881-237; Fax: 053/881-342

ŠKOLE I VRTIĆI
- OŠ S.St.KRANJČEVIĆA, Senj, S.St.Kranjčevića 1, Tel. ** 385 53 881 – 183
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA, Sv.Juraj, Tel. ** 385 53 883
- SREDNJA ŠK. PAVLA RITERA VITEZOVIĆA, Senj, Frankopanski trg 5,
Tel. ** 385 53 881 – 011
- OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA VJENCESLAVA NOVAKA, Senj, S.St.Kranjčevića 1, Tel. ** 385 53 881 – 198
- Dječji vrtić TRAVICA Senj, M.C.Nehajeva bb, Tel. ** 385 53 881 – 313

JAVNI BILJEŽNIK, Eda Biondić, Senj, Pavlinski trg 17,
Tel./fax. ++385/53/881-759, GSM 098 593 332

VJERSKE INSTITUCIJE
- ŽUPNI URED SENJ, Ogrizovićeva 2, Tel. ** 385 53 881 – 043; zupniuredsenj@gmail.com
- ŽUPNI URED SVETI JURAJ, Tel. ** 385 53 883 – 052
- ŽUPNI URED JABLANAC, Tel. ** 385 53 887 – 217
- ŽUPNI URED KRASNO, Tel. ** 385 53 851 – 007
- KATEDRALA BLAŽENE DJEVICE MARIJE, Senj
- CRKVA SV. MARIJE OD ARTA, Senj,
- CRKVA SV. VIDA, Senj,
- CRKVA GOSPE SNJEŽNE, Krivi put,
- CRKVA SV. MIHOVILA, Vratnik,
- CRKVA SV. LUKE, Lukovo,
- CRKVA SV. JOSIPA, Jablanac,
- CRKVA SV. JURAJ, Sveti Juraj,
- CRKVA SV. ANTE, Krasno,
- SVETIŠTE UZNESENJA MARIJINOG, Krasno,

AUTOMEHANIČARSKE RADIONICE
- HAK Senj, Strmac bb, Tel. 053/ 881 – 120

- Vlatko Žarković, Senj, Krčka 1, Tel. 053/ 881 – 448

- Auto moto servis Lončarić, Strmac 1, 053/ 881 – 752

- Autoservis GOGO, Otočka ulica 17, 053/884 – 154

- Autoservis ŠOPARIN, Svetog Jurja 5, 095/ 398 – 3462

TRGOVINA AUTODIJELOVA

- Trgovina autodjelova D1, Stara cesta 59, 053/ 881 – 410

AUTO – VUČA
- HAK, Senj, Strmac bb, Tel. ** 385 53 881 – 120
- Karamba, Senj, Pustoška 14, Tel. ** 385 53 881 – 128, Mob. 098 328 783
- Autodizalica (do 2t), Sv. Jelena 10, Tel. ** 385 53 882 – 065

ORGANIZIRANI IZLETI I TAXI
- AUTOTRANS, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 8, Tel. ** 385 53 881 – 235
- BRANIMIR TAXI, Senj, Čopićeva ul. bb, Tel. ** 385 53 882 – 295,
GSM 091 251 1052

VULKANIZER
- Božidar Janušić, Senj, Trbušnjak bb, Tel. ** 385 53 881 – 538

AUTOPRAONICA
- Autopraonica KOPRIVIĆ, Senj, S.St.Kranjčevića 21A, Mob. 098 245 465

BENZINSKE STANICE
- INA, Senj, Filipa Vukasovića 1, Tel. ** 385 53 881 – 061
- INA Jablanac, Tel. ** 385 53 887 – 141

- ADRIA OIL, Splitska 3,

AUTOBUSNA STANICA – PROMETNI URED
- Autotrans, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 8, Tel. ** 385 53 881 – 235

BANKA
- ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK d.d., Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 1, Tel. 072 37 6615, Fax. 072 37 6616
- PRIVREDNA BANKA ZAGREB-POSLOVNICA SENJ, Obala dr. Franje Tuđmana 4, Tel. ** 385 53 553 104, Fax. **385  53 882469

 

Kultura

GRADSKA GLAZBA, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana bb, Tel. ** 385 53 881 – 609

GRADSKA KNJIŽNICA SENJ, Trg Cilnica 11, Tel./fax: ** 385 53 881 108,
e-mail: gradska.knjiznica.senj@gs.t-com.hr

GRADSKI MUZEJ SENJ, Milana Ogrizovića 5, Tel./fax. ** 385 53 881 – 141

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE M. C. NEHAJEVA, J. Orlovića 2, Tel. ** 385 53 881-609

RADIO SENJ, Obala dr. Franje Tuđmana 2 , Tel. ** 385 53 882 – 735, Fax. 882 – 860

SAKRALNA BAŠTINA SENJ, Cimiter 7, Tel./fax. ** 385 53 881 – 109

ZAVIČAJNA ZBIRKA LUKOVO, Lukovo, Tel./fax. ** 385 53 881 – 141

 

Prirodne vrijednosti

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK “SJEVERNI VELEBIT”

Uprava
Krasno 96, 53274 Krasno
Tel.: ++385/53/665-380
Fax: ++385/53/665-390

e-mail: npsv@np-sjeverni-velebit.hr

Web: www.np-sjeverni-velebit.hr

JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE VELEBIT

Uprava
Kaniža Gospićka 4b
53000 Gospić
Tel.: ++385/53/560-450
Fax: ++385/53/560-451
E-mail: velebit@pp-velebit.hr

Ured Krasno
Krasno 96, 53274 Krasno
Tel./fax: 053/851-600
E-mail: krasno@pp-velebit.hr

Web: www.velebit.hr

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA