Memo_Senj_panorama5
26.02.2018.
ODLUKA o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekta javnih potreba Grada Senja za 2018. godinu , Senj, 26.02.2018.

Senj, 26.02.2018.

ODLUKA o raspodjeli sredstava za financiranje
programa i projekta javnih potreba
Grada Senja za 2018. godinu

 

>> ODLUKA o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekta javnih potreba Grada Senja za 2018. godinu (pdf, 1.88 MB)

 


Senj, 19.01.2018.

Javni natječaj
za financiranje programa i projekata javnih potreba
na području Grada Senja za 2018.g.

(1) Sukladno ovom Natječaju mogu se prijaviti projekti i programi za sljedeća prioritetna
područja:
1. sport i rekreacija
2. poticanje, promicanje i zaštita kulturne baštine
3. djelatnost Crvenog križa
4. odgoj i obrazovanje
5. zdravstveni, humanitarni i socijalni rad
6. udruge proizišle iz Domovinskog rata
7. umirovljenici
8. ekologija i zaštite prirode
9. izdavačka djelatnost
10. razvoj civilnog društva i povezanosti unutar zajednice
11. glazbena i likovna kultura
12. ostala područja.

 

>> Više informacija, dokumentacija i obrasci

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Kalendar događanja 2018.
Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA