Memo_Senj_panorama4
29.05.2020.
Javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja u užem području Grada Senja

Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, objavljuje

 

J A V N U   R A S P R A V U

O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

U UŽEM PODRUČJU GRADA SENJA

 1. Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja u užem području Grada Senja, održat će se u periodu od 01. lipnja do 09. lipnja 2020. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

2. Javni uvid u prijedlog V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja u užem području Grada Senja, moći će se izvršiti svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Senja na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 2, te na mrežnim stranicama Grada Senja – www.senj.hr

3. Javno izlaganje održat će se dana  05. lipnja 2020. godine s početkom u 13,00 sati u Senju u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta „Milutin Cihlar Nehajev“ na adresi Juriše Orlovića 2.

4. Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:

-          upisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Jedinstvenom  upravnom odjelu Grada Senja,

-          upisom u zapisnik o javnom izlaganju,

-          dostavom putem pošte na adresu Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, te koji nisu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javna rasprava prijedlog V.izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja u užem području Grada Senja

1-namjena (PDF, 2,2 MB)
2_1-promet (PDF, 2,2 MB)
4-uvjeti (PDF, 2,2 MB)
sazetak (PDF, 0,45 MB)