Gradonačelnik

 

Uvodna riječ gradonačelnika Grada Senja

Dobrodošli na službene web stranice Grada Senja, koje svakodnevno uređujemo zanimljivim i vrijednim informacijama jer težimo da komunikacija između Gradske uprave i građana Grada Senja kao i svih ostalih posjetitelja, bude što kvalitetnija i bolja.

Vjerujem da će Vam informacije dobivene na ovaj način biti zanimljive i korisne te da će Vam približiti Grad Senj i informirati Vas o svim zbivanjima u našem gradu.

Isto tako vjerujem da će službene stranice Grada Senja svojim sadržajem zainteresirati i potencijalne investitore, poduzetnike, turiste kao i sve ostale koji o gradu žele saznati više.

Senj je drevni grad junačke prošlosti, okrenut budućnosti i napretku.

Riječ je o sredini koja je iznimno bogata prirodnim ljepotama i usmjerena na obnovljive izvore energije. U turističkom smislu Grad Senj gradi i brend bure, a  očuvan okoliš, obala dugačka 70 kilometara, „spoj“ čistog mora i planine jamči mu imidž „zelenog grada.“

Senj je i prijestolnica ljetnog karnevala, grad uskoka i pjesnika.

Na ovim internetskim stranicama pronaći ćete informacije o Gradu Senju, njegovoj povijesti, kulturi, načinu života njegovih građana te o radu Gradske uprave.

 

Gradonačelnik
Darko Nekić, prof.

Senj uživo
Gradonačelnik

Gradonačelnik Grada Senja

Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA