Gradonačelnik

 

Gradonačelnik grada Senja

Sanjin_Rukavina_500

Sanjin Rukavina, dipl. oec.
e-mail: gradonacelnik@senj.hr

 

OSOBNI PODACI

Ime i prezime                                  Sanjin Rukavina
Datum i mjesto rođenja                  16.08.1973., Rijeka, Republika Hrvatska
Bračno stanje                                  oženjen, otac dvoje djece

RADNO ISKUSTVO

- Gradonačelnik Grada Senja
- Zamjenik župana Ličko-senjske županije (nadležan za područje gospodarstva)
- Turistički inspektor Ministarstva turizma, Samostalnog sektora turističke inspekcije, Službe turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka
- službenik u Gradskoj upravi Grada Senja, Opći  upravni odjel, Odsjek za  urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav
- županijski turistički inspektor Ličko – senjske županije
- stručna osoba – vlasnik obrta

OBRAZOVANJE

- polaznik poslijediplomskog specijalističkog studija „Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu“, modul: menadžment ugostiteljstva i hotelijerstva u Opatiji, univ.spec.oec.
- završen Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, stečena VSS, diplomirani ekonomist
- završena srednja škola Centar usmjerenog obrazovanja „Drago Gervais“ Opatija, hotelijersko turistički tehničar

DODATNO OBRAZOVANJE

- stečeno uvjerenje o usavršavanju – uočavanje, izvještavanje i otklanjanje nepravilnosti
- stečeno uvjerenje o statusu instruktora – druga razina u Hrvatskoj narodnoj banci za
ručnu provjeru kakvoće i autentičnosti novčanica i kovanog novca
- položen stručni ispit za voditelja poslovnice pri Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji
- položen lovački ispit
- položen ispit za voditelja brodice ( skippera) pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture
- položen ispit za gospodarski ribolov pri Ministarstvu poljoprivrede
- položen državni stručni ispit pri Ministarstvu uprave

VJEŠTINE

Informatička znanja MS Office
Strani jezici njemački: aktivno
talijanski: aktivno
engleski: pasivno
Vozačka dozvola B kategorija

POLITIČKA ISKUSTVA

- član središnjeg Odbora za rad HDZ- a
- potpredsjednik ŽO HDZ-a Ličko-senjske županije od 2016.g.
- član ŽO HDZ-a Ličko-senjske županije od 2012.g. do 2016.g.
- član ŽO HDZ-a Ličko-senjske županije od 1996.g. do 2002.g.
- predsjednik GO HDZ-a Senj od 2016.g.
- tajnik GO HDZ-a Senj od 2008.g. do 2016.g.
- član GO HDZ-a Senj od 1995.g.
- potpredsjednik ŽO MHDZ-a Ličko – senjske županije  od 1996.g. do 2004.g.
- predsjednik GO MHDZ-a Senj 1996.g. do 2006.g.
- predsjednik TO HDZ-a Sveti Juraj od 2016. g.
- predsjednik TO HDZ-a Sveti Juraj od 1993.g. do 2012.g.
- član HDZ-a od travnja 1990.g.